Wij zijn het Bewoners Collectief Buitengebied Ophemert


 

Wij zijn een collectief van 100 bewoners (en hun gezinnen) wonende in het Buitengebied van Ophemert. We willen dat de gemeente West Betuwe zich uitspreekt tegen een ontsluitingsweg van Tiel naar de A15 die dicht langs de gemeentegrens loopt.

 

De gemeente Tiel heeft in mei 2024 een voorkeursvariant gekozen:  variant 5 (de paarse lijn op de kaart). Deze variant heeft een grote impact op onze leefomgeving en die van de dorpsbewoners van Ophemert.

 


 Oproep: dien je zienswijze in voor 14 juli 2024


Dien je zienswijze in bij de gemeente Tiel voor 14 juli 2024!
Dit is een persoonlijke en individuele actie. Dit kunnen we niet als BCB collectief doen, aangezien dit collectief geen  vereniging, noch stichting is (geen rechtspersoon), maar een groep buurtbewoners die op vrijwillige basis samenwerken. Melvin en Marko gaven tijdens de bewonersavond van 11 juni 2024 het advies je zienswijze te voorzien van inhoudelijke argumenten. Daarop heeft de gemeente Tiel formeel te reageren.
Ter inspiratie: lees de slides van de presentatie van de bewonersavond nog eens door of lees het Rapport Eerste reflectie voorkeursvariant-keuze college Tiel. Daar is genoeg aan argumenten in te vinden (zie pagina Acties & documentatie) en kies die voor jou kloppend zijn en betekenis hebben. Op deze website (deze pagina) staat  veel informatie waar je uit kunt putten.


We hebben een voorbeeld gemaakt voor een opzet van een zienswijze.  Gebruik deze als inspiratie, neem deze niet letterlijk over, want dan krijgen ze in Tiel te dezelfde brieven en komt je zienswijze op 'de grote hoop'.  Mocht je willen sparren, feedback willen of iets dergelijks mail dan je vragen, we denken graag met je mee: bcbophemert@gmail.com


Download hier een voorbeeldbrief zienswijze en de kennisgeving van de gemeente Tiel:


Juridisch advies
Met een groep direct omwonenden van tracé 5 gaan we juridisch advies inkopen. De oriënterende gesprekken met 3 advocaten vinden momenteel plaats. Daaruit maken we een keuze. Wil je een stap verder zodat je acties gevoed worden met juridisch advies en daarmee aansluiten bij deze groep bewoners (en dus meebetalen of via je rechtbijstand-verzekering), dan kan dat, mail je vragen en/ of je deelname aan Sabrina Veldhuizen via:


bcbophemert@gmail.com


Bewoners informatie avond

11 juni 2024 Huis op Hemert


BCB Ophemert verzorgde een informatieavond voor bewoners van Ophemert en omgeving over de stand van zaken en de volgende stappen die we kunnen nemen. Melvin en Marko deden namens de BCB Ophemert een oproep om je zienswijze in te dienen.

De slides van de presentatie zijn hieronder te downloaden. Voldoende inspiratie voor je zienswijze!

 

Je kunt je aansluiten! 

Sluit je aan bij ons bewoners collectief en blijf op de hoogte van alle up to date informatie over de ontsluitingsweg van Tiel Passewaaij en onze acties. Dit kan via de Whatsapp groep. Stuur een app naar 06 - 10982765 en je wordt toegevoegd.

 
 
E-mailen
Bellen