Wij zijn het Bewoners Collectief Buitengebied Ophemert


 

Wij zijn een collectief van 100 bewoners (en hun gezinnen) wonende in het Buitengebied van Ophemert. We willen dat de gemeente West Betuwe zich uitspreekt tegen een ontsluitingsweg van Tiel naar de A15 die dicht langs de gemeentegrens loopt.

 

De gemeente Tiel gaat in mei 2024 een voorkeursvariant kiezen. Eén van de varianten is variant 5 (de paarse lijn op de kaart), deze variant heeft een grote impact op onze leefomgeving en die van de dorpsbewoners van Ophemert.

 


  

Contact

Rapport

Eerste reflectie voorkeursvariantkeuze college Tiel

Datum, 18 mei 2024


De gemeente Tiel onderzoekt een betere ontsluiting naar de A15. De gemeenteraad van Tiel heeft in 2021 een voorselectie gemaakt van 5 varianten en in voorjaar 2023 is er een extra variant toegevoegd (variant 1B: verbreden van de bestaande N384 naar A15/Tiel-West). Op 15 mei 2024 heeft het college van Tiel een voorlopige voorkeursvariant bekend gemaakt. Het college stuurt aan op een nieuwe weg midden vanuit Passewaaij naar A15 afslag Wadenoijen door het buitengebied langs de Ophemertsestraat (vlak langs de gemeentegrens van West Betuwe), ook wel bekend als variant 5.

Op 22 mei 2024 wordt het voorstel in de gemeenteraad van Tiel besproken. Daarna worden de stukken formeel gepubliceerd en hebben inwoners en ondernemers 8 weken de tijd om een zienswijze in te dienen (juni/juli). In augustus/september stelt het college een Nota Zienswijzen op (als reactie op alle binnengekomen zienswijzen), het voorstel wordt dan in oktober waar nodig aangepast. Het college is voornemens op 12 november 2024 een definitief voorstel bij de raad in te dienen. Dat voorstel wordt dan in november/december behandeld in de gemeenteraad, doel is op 18 december 2024 een definitief besluit te nemen.


Het voorlopige besluit is (helaas) een politiek gedreven besluit, met een onderbouwing die op alle fronten tekort schiet en aantoonbaar onnavolgbaar is. Dit BCB rapport analyseert de 14 argumenten die het college waarom zij kiezen voor variant 5. Onze twee hoofdconclusies zijn:

  1. Het college houdt zich niet aan de kaderstelling van dit project en introduceert nieuwe en onwaarschijnlijke woningbouwdoelstellingen, die geen onderdeel zijn van de kaderstelling van de gemeenteraad (Nota Reikwijdte en Detailniveau). Het college onderbouwt dit verder niet en heeft ook geen passend verkeerskundig onderzoek laten verrichten. Het college schuift alle onderzoeksresultaten van Movares terzijde en komt met een compleet nieuw plan. Dit is niet alleen onzorgvuldig, maar ook onbehoorlijk en onrechtmatig.
  2. Uit al het onderzoek naar verkeersdoorstroming, sluipverkeer, verkeersveiligheid, milieueffecten en kosten komt objectief variant 1B (het opwaarderen van de bestaande weg met dubbele rijbanen) zeer duidelijk naar voren als de beste en meest geschikte variant in het algemeen belang. Dit is een variant die eveneens een positief effect heeft op de nieuwe woningbouw in de stadskern van Tiel (o.a. Veilingterrein). De nu gekozen variant 5 zal aan een betere ontsluiting van de verkeerstromen die hier ontstaan bijna niets aan bijdragen.


Het college negeert argumenten en zorgpunten die bewoners tot nu toe hebben ingebracht, wijkt evident ongemotiveerd af van door haar zelf gegeven opdrachtformulering en negeert de daarop ingewonnen adviezen. In het participatietraject is een flink deel van de direct belanghebbenden niet geconsulteerd omdat deze aan de andere zijde van de gemeentegrens wonen.

Helaas verwordt dit project tot een misplaatst toneelspel met een doof en passief gemeentebestuur. Dat is een gemeentebestuur onwaardig. Procedureel is nu de beurt aan inwoners en ondernemers, zij mogen in de periode juni/juli (8 weken) een zienswijze inleveren bij de gemeente Tiel. Het BCB Ophemert roept betrokken inwoners en ondernemers op een zienswijze in te leveren. Hoe dit precies kan wordt de komende weken pas duidelijk.


Verder lezen?  


DOWNLOAD HIER HET GEHELE RAPPORT
BCB Rapport Ontsluiting Tiel - 18 mei 2024.pdf (745.08KB)
DOWNLOAD HIER HET GEHELE RAPPORT
BCB Rapport Ontsluiting Tiel - 18 mei 2024.pdf (745.08KB)

Namens tenminste 100 bewoners (en hun gezinnen) uit het gebied,

Marko Stupar – Dennis Eker - Sabrina Veldhuizen – Herman de Leeuw – Melvin Könings 

Team Bewoners Collectief Buitengebied Ophemert

 

Je kunt je aansluiten! 

Sluit je aan bij ons bewoners collectief en blijf op de hoogte van alle up to date informatie over de ontsluitingsweg van Tiel Passewaaij en onze acties. Dit kan via de Whatsapp groep. Stuur een app naar 06 - 42627976 en je wordt toegevoegd.

 
 
E-mailen
Bellen